Det kan hända att texten i detta avtal samt reglerna och riktlinjerna på vår webbplats ges på flera olika språk. Alla versioner ska återspegla samma principer. Om det finns någon skillnad vad gäller tolkningen av avtalet mellan de olika språken, ska den engelska versionen gälla.

Allmänna regler

Senast ändrat: 2018-09-06

 1. Genom att godkänna användningsvillkoren accepterar och garanterar du att du förstår och samtycker till att följa alla följande villkor (inklusive alla riktlinjer och regler gällande vår tjänst som publiceras på webbplatsen och som härmed införlivas i detta avtal) samt att underlåtenhet att följa dessa villkor kan leda till diskvalificering, kontoavslut, förverkande av pengar och/eller rättsliga åtgärder mot dig. Om du har några frågor gällande dessa villkor uppmanar vi dig att söka oberoende rådgivning innan du godkänner avtalet.
 2. SpelLandet drivs av Elec Games C1 Limited (organisationsnummer C74734), Vaults 14 Level 2, Valletta Waterfront, Malta, som har licensierats på Malta av Malta Gaming Authority (MGA) under licens MGA/CL1/1287/2016, som utfärdades den 16 november 2017. MGA är ett tillsynsorgan som reglerar internetbaserade spel. Dessa villkor styrs av lagen på Malta.
 3. Det kan hända att texten i detta avtal samt reglerna och riktlinjerna på vår webbplats ges på flera olika språk. Alla versioner ska återspegla samma principer. Om det finns någon skillnad vad gäller tolkningen av avtalet mellan de olika språken, ska den engelska versionen gälla.
 4. Ledningen förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i reglerna. Spelare kommer att meddelas om eventuella ändringar och måste på nytt bekräfta att de godkänner de uppdaterade villkoren innan de träder i kraft. SpelLandet registrerar ditt telefonnummer. Spelare måste personligen registrera sig på webbplatsen och måste tillhandahålla fullständiga och korrekta personuppgifter. Uppgifterna måste innefatta fullständigt namn och efternamn, adress, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer. Spelare måste hålla kontoinformationen uppdaterad. Personuppgifter behålls av operatören och förstörs endast en gång, fem år efter det senaste spelet. En spelare kan endast ha ett konto. Åtgärder för kundkännedom vidtas när spelare sätter in pengar på sitt spelkonto.
 5. Alla spelare måste vara minst 18 år gamla, eller så gamla som krävs enligt lag i respektive jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högst. Invånare i USA, Storbritannien, Frankrike eller andra länder som anges i listan över begränsade områden nedan får inte öppna konton hos SpelLandet. Det är förbjudet för spelare att sälja/överföra sitt konto till en annan spelare och likaså att köpa/erhålla en spelares konto/pengar från en annan spelare. Det är också förbjudet för spelare att överföra pengar från en spelares konto till ett annat.
 6. SpelLandet förbehåller sig rätten att neka registreringsansökningar utan vidare förklaring. SpelLandet förbehåller sig även rätten att avsluta befintliga konton utan förklaring. I båda fallen ska dock avtalsenliga skyldigheter som SpelLandet åtagit sig fullgöras. I dessa fall, eller i händelse av kontoavslut, ska hela saldot betalas ut, såvida inget bedrägligt beteende misstänks. I det sistnämnda fallet ska beteendet utredas och ett beslut fattas. Som en generell regel förbehåller sig SpelLandet rätten att förverka vinster som härrör från bedrägligt beteende, men återbetalar alltid de insättningar som gjorts.
 7. Det är upp till varje spelare att säkerställa att han/hon inte bryter mot några lokala lagar eller föreskrifter vid användningen av SpelLandet tjänster. SpelLandet tar inget som helst ansvar för spelare som inte följer sådana regler.
 8. Alla handlingar som görs med hjälp av dina inloggningsuppgifter sker på din egen risk och eventuell betalningsskyldighet som uppstår därav är enbart din. Operatören tillåter inte samverkan mellan spelare och vidtar aktivt åtgärder för att förhindra användningen av robotar och andra enheter som kan störa det normala spelet.
 9. Insättningar tillåts endast för spel på SpelLandet. Den metod som används för insättningar och uttag är Trustly. Det finns inga insättningsgränser. Insättningar genomförs omedelbart och det finns inga insättningsavgifter. Det finns inga uttagsavgifter, men det kan ta upp till 48 timmar för uttag att behandlas. Det finns inga hanteringsavgifter och det finns inga begränsningar vad gäller uttag av pengar som inte används för spel.
 10. Inga kontantinsättningar/kontantuttag påverkas. Så fort uttaget av pengar har bekräftats överförs pengarna omedelbart. Vid en uttagsbegäran på 2 330 euro eller mer måste spelaren tillhandahålla verifieringsdokumentation. I sådant fall pausas uttaget till dess att alla nödvändiga verifieringsdokument har tillhandahållits och bekräftats. Uttag sker endast till samma konto som pengarna kom ifrån. Spelare får inte använda SpelLandet som ett finansinstitut och därför tillämpas ingen ränta på pengar som ligger på spelarens konto.
 11. Spelkontot är individuellt och spelaren har det fulla ansvaret för förpliktelser gällande kontot och är också berättigad till alla vinster och förmåner. Alla våra spel görs i EUR eller SEK.
 12. Om det uppstår tvister mellan spelare eller mellan spelare och SpelLandet, kan spelaren skriva till support@spellandet.com för att skicka in ett klagomål. SpelLandet beslut är slutgiltigt, bindande och avgörande i alla frågor. Om spelaren anser att klagomålet inte hanterades på ett tillfredsställande sätt av SpelLandet, har han/hon rätt att hänskjuta klagomålet till MGA genom att skicka ett e-postmeddelande till support.mga@mga.org.mt. Slutligen ska alla tvister mellan SpelLandet och spelaren som inte kan lösas i samförstånd avgöras av relevanta institutioner i enlighet med tillämplig maltesisk lag.
 13. SpelLandet är inte under några omständigheter ansvariga för några anspråk, förluster eller skadestånd. Allt spelande sker på spelarens egen risk. Spelare ska inte hålla speloperatören, dess ägare, anställda, närstående bolag eller andra företag eller personer som är kopplade till SpelLandet ansvariga för några kostnader eller skadestånd som uppstått på grund av: användning av webbplatsen, användning av något material från webbplatsen, användning av någon av våra servrar, användning av någon av våra programvaror, deltagande i något spel eller vinst av något pris.
 14. Spelaren bär det fulla ansvaret för alla skatter, tullar och avgifter som är tillämpliga i samband med vinster på SpelLandet. SpelLandet vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga och utreda misstänka fall av alla typer av bedrägerier, otillåten samverkan, penningtvätt, andra typer av kriminell aktivitet och/eller annat beteende som strider mot villkoren häri. Sådana åtgärder innefattar (men är inte begränsade till) kontroll av alla transaktioner, användning av antifuskprogram samt frysning av penningmedel under utredningen. I detta hänseende är det olagligt att sätta in pengar som erhållits på orättmätigt vis. Alla misstänkta fall kan rapporteras till relevant myndighet. Vidare godkänner spelaren att kontot kan komma att avslutas och pengar kan komma att förverkas om spelaren har varit inblandad i någon sådan aktivitet.
 15. SpelLandet rapporterar inte spelarens vinster till någon myndighet, såvida inte relevant myndighet i jurisdiktioner där företaget är registrerat eller licensierat beordrar det. Spelaren bär det fulla ansvaret för att rapportera eventuell inkomst från spelaktiviteter till relevant myndighet, om så krävs.
 16. SpelLandet hanterar alla spelkonton strikt konfidentiellt. Denna konfidentialitet kan endast brytas på order av relevant myndighet, eller om kriminell verksamhet misstänks eller rapporteras till SpelLandet eller till finansinstitut eller revisorer som samarbetar med SpelLandet.
 17. SpelLandet förbehåller sig rätten att när som helst avsluta ditt spelkonto av rimliga skäl, utan att meddela dig. Spelaren kan när som helst begära att kontot avslutas och att återstående medel på spelkontot återbetalas till fullo, oavsett om kontot anses vara vilande, avslutat, blockerat eller uteslutet. Sådan begäran ska lämnas till kundtjänst. I händelse av att spelaren inte har använt sitt konto på 30 månader, överförs återstående saldo till samma konto som pengarna kom ifrån, och om detta konto inte kan lokaliseras överförs pengarna till MGA.

Mekanismer för skydd av spelaren

Senast ändrat: 2018-09-06

 1. Spelaren har rätt att begära ett antal skyddsmekanismer enligt vad som föreskrivs i tillämplig lag. Därmed kan spelaren sätta gränser för vilka insatser han/hon kan göra samt för hur stora förluster han/hon kan ådra sig under en viss tidsperiod. Spelare kan även sätta sessionsgränser och har till och med rätt att utestänga sig själv från spel under en bestämd tidsperiod eller på obestämd tid. Operatören godtar inte insatser från spelare som strider mot en gräns eller utestängning som har angetts av spelaren. Alla begäranden av den mer restriktiva typen implementeras omedelbart och ska skickas till support@spellandet.com. Eventuell lättnad av tidigare begärda begränsningar träder i kraft efter en sju dagar lång ångerfrist.

Bonusregler

Senast ändrat: 2018-09-06

  1. Spelaren påminns härmed om att dessa bonusregler kan finnas på flera olika språk och att alla språk återspeglar samma principer. Om det finns någon skillnad vad gäller tolkningen av reglerna mellan de olika språken, ska den engelska versionen gälla.
  2. Endast ett konto per spelare, per IP-adress och per hushåll har rätt att ta del av bonuserbjudanden. Endast en kupong med gratispengar per konto och spelare tillåts var tredje månad. Det högsta beloppet en spelare kan vinna på casinot från en bonus utan insättning är 300 euro, såvida ingen annan gräns anges för den specifika bonusen. Alla regler som är specifika för bonuserbjudandet måste följas. Regler ska meddelas på webbplatsen eller via e-post.
  3. SpelLandet tillåter endast insättningar för vanligt spel. Om det visar sig att en insättning gjorts enbart för att aktivera en bonus och inte är avsedd för spel om riktiga pengar, förbehåller sig SpelLandet rätten att dra tillbaka bonusen och eventuella vinster som uppstått genom den.
  4. SpelLandet förbehåller sig rätten att avbryta eller återkalla bonuserbjudanden samt att ändra kriterier för utnyttjande av erbjudandet NÄR SOM HELST, oavsett vilken information som tidigare har getts.
  5. SpelLandet förbehåller sig rätten att avsluta konton som misstänks vara inblandade i bonusmissbruk.

Insättningsbonus och freespins på casinot

 1. Riktiga pengar används alltid först när du spelar med vinster från freespins och casino-bonusar.
 2. Bonusar för insättningar som görs till casinot och vinster från freespins måste satsas innan du kan ta ut pengarna.
 3. Om bonusen löper ut eller om du avslutar manuellt, tas alla bonuspengar och freespins-vinster bort från spelkontot.
 4. Observera att dessa spel inte tas med i beräkningen mot insatsen av bonusar för insättning till casinot eller vinster från freespins: Big Bang, Robin hood, Wish Master, Eggomatic, Devils Delight, Lucky Angler, Tower Quest, GEMiX, Gunslinger, Pearls of India, Rage to Riches, Eye of the Kraken, Tomb Raider Secret of the Sword, Stardust, Cool Buck, Scrooge, Castle Builder II, Vampire: The Masquerade – Las Vegas och Gems Odyssey.

Användarpoäng

Senast ändrat: 2018-09-06

 1. Användarpoäng ges för alla spel som erbjuds på SpelLandet.
 2. Användarpoäng har inget nominellt värde, men används ibland för att få en bonus och för att mäta aktiviteten för att kunna ta del av andra kampanjer.
 3. För casinospel beräknas användarpoäng från omsättningen. För casinospel får du:
  • 1 användarpoäng för varje 5 euro som satsas på blackjack eller rysk poker.
  • 1 användarpoäng för varje 1 euro som satsas på roulette eller andra bordspel.
  • 1 användarpoäng för varje 0,5 euro som satsas på slots, videopoker och andra spel.

Casinoregler

Senast ändrat: 2018-09-06

Observera att alla spel sker på egen risk och vare sig programleverantören, operatören eller någon annan kan hållas ansvarig för eventuella förluster som orsakats av avbrutna spel eller annat! Dessa regler gäller för alla våra casinospel. I händelse av tvister är ledningens beslut avgörande. Du kan välja om du vill spela om riktiga pengar eller bara för skojs skull med låtsaspengar.

 1. Funktionsfel i programmet ogiltiggör alla utbetalningar.
 2. Vinsttabeller och mer information om spelen hittar du i programmet. Minsta och högsta insatser visas när du spelar.
 3. Det högsta beloppet som kan tas ut från casinovinster är 50 000 euro per spelare, per 30 dagar.
 4. Om anslutningen till casinobordet avbryts när du spelar om riktiga pengar eller om ett spel störs av någon annan anledning, beroende på vilket spel du spelar och i vilket skede spelet befinner sig i, återbetalas antingen dina insatser till ditt konto eller så börjar du från exakt samma plats som du slutade när du loggar in på spelet igen.
 5. Spelare från följande länder får inte spela NetEnt-spel:
  • Afghanistan
  • Albania
  • Alderney
  • Algeria
  • Angola
  • Australia
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Cambodia
  • Canada
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Ecuador
  • Estonia
  • France
  • Gibraltar
  • Guyana
  • Hong Kong
  • Indonesia
  • Iran
  • Iraq
  • Isle of Man
  • Israel
  • Italy
  • Kuwait
  • Laos
  • Latvia
  • Lithuania
  • Malta
  • Mexico
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nicaragua
  • North Korea
  • Pakistan
  • Panama
  • Papua New Guinea
  • Philippines
  • Portugal
  • Romania
  • Serbia
  • Singapore
  • South Korea
  • Spain
  • Sudan
  • Syria
  • Taiwan
  • Uganda
  • United Kingdom
  • United States of America
  • US Virgin Islands
  • Yemen
  • Zimbabwe
 6. Observera att, utöver de ovanstående länderna, får inte heller spelare från följande länder spela NetEnt-spel med poolad jackpott (Mega Fortune, Hall of God osv.):
  • Australia
  • Azerbaijan
  • China
  • Denmark
  • India
  • Israel
  • Italy
  • Japan
  • Malaysia
  • Qatar
  • Russia
  • Serbia
  • Spain
  • Thailand
  • Tunisia
  • Turkey
  • Unite Arab Emirates
  • Ukraine
 7. Observera att alla NetEnt-spel med poolad jackpott drivs från Malta i enlighet med förordningen från Malta Gaming Authority.

Exceptionella omständigheter

Senast ändrat: 2018-09-06

 1. I händelse av att vår server kraschar återbetalas alla pengar till spelarnas konton. Alla spel som var igång vid kraschen avbryts och alla insatser på borden vid det tillfället återbetalas till spelarnas konton. Samma gäller vid misslyckade eller avbrutna spel. Vi är medvetna om att detta kan vara frustrerande för vissa spelare, men det är det enda rättvisa sättet att hantera sådana händelser på.
 2. Operatören förbehåller sig rätten att begränsa eller neka insatser efter eget gottfinnande vid exceptionella omständigheter. Detta gäller till exempel vid misstanke om programfel eller om att någon sorts manipulering har skett av någon spelare med avseende på ett visst spel. Operatören förbehåller sig vidare rätten att avsluta spel enligt vad som anses nödvändigt under särskilda omständigheter.
 3. I händelse av att det är fel på vinsttabellerna eller spelprogrammet förbehåller sig operatören rätten att återkalla insatserna och återbetala spelarna till fullo.