Det kan hända att texten i detta avtal samt reglerna och riktlinjerna på vår webbplats ges på flera olika språk. Alla versioner ska återspegla samma principer. Om det finns någon skillnad vad gäller tolkningen av avtalet mellan de olika språken, ska den engelska versionen gälla.

Sekretesspolicy

Senast ändrad:

Senast ändrat: 2018-09-06

Denna policy förklarar hur Global Gaming (”vi”, ”oss”) använder dina personuppgifter när du besöker någon av våra webbplatser eller spelar något av våra spel. Uppdateringar genomförs då och då, och i händelse av betydliga förändringar som kan påverka dig måste du godkänna policyn på nytt när du använder tjänsten. Vi behandlar alla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna sekretesspolicy. Genom att ge oss ditt godkännande av denna sekretesspolicy bekräftar du att du accepterar och förstår behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy. Om du inte kan acceptera villkoren i denna sekretesspolicy kan du inte använda våra tjänster.

Vilka är vi?

Vi är Global Gaming och genom hela denna sekretesspolicy syftar ”vi”, ”vår”, ”Elec Games NV”, ”Elec Games C1”, ”SafeEnt” och ”Global Gaming” på företag inom Global Gaming-koncernen. Du känner kanske bättre till oss genom vårt handelsnamn SpelLandet. Alla företag inom koncernen är gemensamt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som vi behandlar.

Varifrån samlas dina personuppgifter in?

Vi samlar in uppgifter om dig genom traditionell registrering eller Pay & Play (med bankutfärdad e-legitimation för verifiering), beroende på jurisdiktion. Vi anger alltid vilka personuppgifter som är obligatoriska och vilka som är kompletterande. Vi behöver dina grundläggande personuppgifter (som till exempel ditt namn, ditt efternamn, ditt födelsedatum osv.) för att vi ska kunna tillhandahålla dig med tjänsten. Vi kan be dig om ytterligare uppgifter utöver de grundläggande uppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig med en tjänst. I sådana fall klargör vi att sådana uppgifter är kompletterande och att sådana uppgifter därmed inte måste tillhandahållas. Vi samlar även in uppgifter när du interagerar med oss, till exempel angående dina insatser eller dina kontakter med supportavdelningen. När du interagerar med våra webbplatser samlar vi in uppgifter, inklusive, men inte begränsade till, IP-adress, specifikationer avseende maskinvara, inställningar, serverloggar samt vilka webbplatser eller tjänster du använde innan du kom till vår webbplats.

 • Uppgifter vi får från externa företag
  För att vi lättare ska kunna följa lagar och bestämmelser behöver vi genomföra ytterligare kontroller för att verifiera information eller för att utreda aktiviteter som kan utgöra en risk. För detta använder vi organisationer som Comply Advantage för kontroller av personer i politiskt utsatt ställning, Freshdesk för supportärenden, Trustly och Entercash som betaltjänstleverantörer.
 • Uppgifter vi får från din enhet
  När du besöker någon av våra webbplatser samlar vi in uppgifter från den enhet du använder. Uppgifter som: IP-adress, maskinvara, programvara, operativsystem, inställningar, nätverksinformation, platsdata, serverloggar samt webbplatser och appar tillhörande tredje part som du använde innan du kom till vår webbplats.
 • Cookie-policy
  Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör överför till hårddisken på din dator via webbläsaren. Dessa filer gör det möjligt för webbplatsen eller tjänsteleverantören att känna igen din webbläsare och samla in och registrera vissa personuppgifter när du använder våra webbplatser. Vi använder cookies för att göra det lättare för oss att komma ihåg och behandla förfrågningar du gör samt för att sammanställa aggregerade data om trafik på och interaktion med webbplatsen, så att vi kan ge dig en bättre upplevelse och bättre verktyg i framtiden. Vi anlitar tredjeparts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att bättre förstå webbplatsens besökare. Sådana tjänsteleverantörer får inte använda information som samlats in för vår räkning, förutom i syfte att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet. När du använder någon av våra webbplatser kan du välja vilka cookies som du vill acceptera och vilka du vill neka. Din upplevelse på våra webbplatser beror på vilka cookies du accepterar eller nekar. Vissa cookies krävs för att våra webbplaster ska fungera korrekt, till exempel för att hålla dig inloggad under ett besök på webbplatsen eller för att förbättra användarupplevelsen genom att tillhandahålla användare som besöker webbplatsen mer än en gång med en personligt anpassad upplevelse. Detta kan vi göra genom att lagra en beständig cookie, som kan användas till att hitta sessions- och användardata som lagrats på serversidan. Själva cookien lagrar endast en slumpmässig ID-sträng.
 • Lagring av cookies, användning och personuppgiftsbiträden, analyser/marknadsföring
  I allmänhet använder vi både förstaparts- och tredjepartscookies på alla webbplatser som bär vårt märke. I de flesta fall använder vi även lokal lagring och sessionslagring för förstaparts spårningsmarkeringar, då de är effektivare och, när det gäller lokal lagring, mer permanenta än det gamla cookie-systemet. Detta innefattar tredjeparts personuppgiftsbiträden för:

  • övervakning av analyser/spårning/prestanda via de två följande verktygen:
   • Google Analytics
   • Google Data Studio

   Med hjälp av dessa verktyg kan vi lättare profilera spelare. Profilering innebär analys av information som samlats in om spelare samt processen för att göra förutsägelser om spelare och om vad som sannolikt är intressant för en undergrupp av spelare som faller inom samma profil, baserat på de uppgifter som samlats in. Detta gör att vi kan rikta anpassat marknadsföringsmaterial mot våra spelare (om du har gett ditt medgivande till detta). Det här är den enda typen av automatisk beslutsprocess som Global Gaming använder sig av.

  sociala medier, men endast om du har gett ditt medgivande till den här typen av marknadskommunikation. När du använder vår tjänst får du ett antal alternativ angående marknadskommunikation. Om du vill dra tillbaka ditt medgivande till sådan behandling, kan du när som helst ändra inställningarna för mottagande av marknadsföring. Om du vill stoppa alla personligt anpassade tjänster från oss, inklusive riktad reklam på webbplatser tillhörande tredje part (t.ex. Facebook, Google och Instagram), kan du kontakta kundtjänst eller skicka ett e-postmeddelande till oss på data.protection@globalgaming.com. I händelse av att du har valt att avstå från reklam behöver vi även behålla en undertryckningsfil.

 • Juridiska ändamål
  I enlighet med firmans interna policyer bedömer vi den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som utgörs av våra kunder och affärspartners för att minska sådan risk genom att tillämpa en lämplig nivå av kundkontroll. Kunder eller affärspartners genomgår en riskbedömning i enlighet med de förfaranden som beskrivs i våra policyer, och alla anställda är utbildade i och ser det riskbaserade tillvägagångssättet som nödvändigt. Denna medverkan har som mål att:

  • säkerställa att firman följer alla tillämpliga lagar, förordningar och krav från firmans tillsynsmyndighet
  • skydda firman och alla anställda som individer mot risker som är kopplade till brott mot lagar, föreskrifter och tillsynskrav
  • bevara firmans goda anseende när risk föreligger för att detta skadas indirekt till följd av penningtvätt eller finansiering av terrorism
  • bidra positivt till kampen mot brott och terrorism

  Vi uppfyller dessa mål genom att utföra identitetskontroller samt kontroller för att förhindra bedrägeri och penningtvätt. De uppgifter som delas med oss granskas av utomstående organisationer i valideringssyfte. Vi kan inte tillhandahålla dig med våra produkter utan ditt medgivande till användning av dina uppgifter i detta syfte

 • Utomstående organisationer
  Vi delar personuppgifter inom Global Gaming-koncernen. Det kan emellertid uppstå situationer då vi behöver lämna ut dina personuppgifter till pålitliga tredje parter som hjälper oss med driften av våra webbplatser, vår verksamhet eller tillhandahållandet av tjänster. De huvudsakliga funktionerna som utförs eller som kan komma att utföras, till fullo eller delvis, av utomstående organisationer anges nedan:

  • administration och genomförande av reklamkampanjer
  • kundtjänst
  • hantering och verifiering av betalningar
  • kontroller för att förhindra bedrägeri och penningtvätt samt ID-kontroller
  • kontroller för att identifiera missbruk av våra produkter och tjänster
  • värdtjänster, tjänster för onlineinnehåll och datalagring
  • administration av tävlingar, turneringar och erbjudanden
  • dataanalys och datarensning
  • marknadsundersökning och insamling eller analys av kundåterkoppling

  uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att hindras av oss. Sådan begäran ska uppfyllas utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad från mottagandet av begäran

 • Din rätt att bli bortglömd
  I vissa situationer har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Din ”rätt att bli bortglömd” är till stöd för yttrandefriheten. Om du vill att dina personuppgifter raderas bör du kontakta oss på data.protection@globalgaming.com, så svarar vi inom en månad. Om vi samtycker till att radera dina uppgifter, meddelar vi om möjligt även alla relevanta tredje parter och informerar dig om vilka de är. Om din begäran avslås informeras du om anledningen och du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.
 • Rätten att klaga hos tillsynsmyndigheten
  Om du tror att vi har gjort intrång på de integritetsrättigheter som beskrivs ovan, har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i dataskyddsförordningen (GDPR) (förordning (EU) 2016/679). I Elec Games C1 Limiteds fall kan du lämna in ett klagomål till Maltas Information and Data Protection Commissioner, som är den tillsynsmyndighet som Elec Games C1 Limited omfattas av.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter, både avtalsenliga och juridiska, behöver vi endast behålla dina uppgifter så länge som vi har ett giltigt rättsligt skäl att göra det, även efter det att du har slutat att använda våra tjänster. Vi tar ett antal faktorer i beaktande (t.ex.lagstadgade skyldigheter, skyldigheter att bekämpa penningtvätt, beskattningsförordningar) innan vi bestämmer hur länge vi ska behålla olika typer av personuppgifter. När vi inte längre behöver uppfylla ovanstående krav tar vi bort uppgifterna på ett säkert sätt. Normalt sett behöver vi behålla dina uppgifter i fem år efter det att du upphör att vara kund hos Global Gaming.

Säkerhet

Vi tar alla rimliga steg för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst och felaktig användning i enlighet med denna policy och säkerhetsstandarder. Därmed har vi vidtagit rigorösa åtgärder för att uppfylla kraven i ISO27001. Vi vidtar ett antal säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är säkra. En säker server används och alla känsliga uppgifter och kredituppgifter överförs via SSL-teknik (Secure Socket Layer). Databasen är endast tillgänglig för personer med särskild behörighet för sådana system. Eventuell överföring av dina personuppgifter till platser utanför EES baseras på:

 • de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller en relevant dataskyddsmyndighet eller
 • ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, som bekräftar att det tredje landet tillhandahåller ett adekvat skydd av dina personuppgifter eller
 • skölden för skydd av privatlivet vid överföring till USA (det här är en typ av certifiering som säkerställer att dina uppgifter hanteras på ett sätt som överensstämmer med det starka skyddet inom EU) eller
 • ditt medgivande eller annan rättslig grund på vilken vi har rätt att genomföra överföringen.

Sekretesspolicyer för tredje part

Vår webbplats tillhandahåller länkar till tredje parter och dessa parter har sina egna sekretesspolicyer som inte är samma som vår.

Uppdateringar eller ändringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller revidera denna sekretesspolicy. Datumet för den senaste revideringen visas på denna sida. Du måste på nytt bekräfta godkännandet av denna sekretesspolicy innan du använder vår tjänst.

Kontakta oss

Om du har några problem eller frågor, eller om du helt enkelt vill få mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss på data.protection@globalgaming.com så kan den dataskyddsansvarige gå tillbaka till din begäran.

Uppgifter om personuppgiftsansvarig

Elec Games C1 Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1914, Malta